page_banner

СИНЦМОС МЦУ УНЛОЦК

Следе МЦУ-ови које можемо успешно разбити:

СинцМОС Ф29Ц51001Б Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС Ф29Ц51001Б [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС Ф29Ц51001Б [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС Ф29Ц51001Т Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС Ф29Ц51001Т [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС Ф29Ц51001Т [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС С29Ц51001Т Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС С29Ц51001Т [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС С29Ц51001Т [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС С29Ц51001Б Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС С29Ц51001Б [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС С29Ц51001Б [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС Ф29Ц51002Б Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС Ф29Ц51002Б [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС Ф29Ц51002Б [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС Ф29Ц51002Т Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС Ф29Ц51002Т [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС Ф29Ц51002Т [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС С29Ц51002Т Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС С29Ц51002Т [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС С29Ц51002Т [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС Ф29Ц51004Б Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС Ф29Ц51004Б [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС Ф29Ц51004Б [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС Ф29Ц51004Т Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС Ф29Ц51004Т [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС Ф29Ц51004Т [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС С29Ц51004Т Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС С29Ц51004Т [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС С29Ц51004Т [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС С29Ц31004Т Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС С29Ц31004Т [ПЛЦЦ32] ДИЛ32 / ПЛЦЦ32 ЗИФ
СинцМОС С29Ц31004Т [ТСОП32] ДИЛ32 / ТСОП32 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС Ф29Ц31400Т [ТСОП48] ДИЛ48 / ТСОП48 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС Ф29Ц61400Т [ТСОП48] ДИЛ48 / ТСОП48 ЗИФ 18,4 мм
СинцМОС СМ59264 Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ59264 [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ59264 [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ5964 Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ5964 [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ5964 [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ5964А Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ5964А [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ5964А [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ5964А [КФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ7301 Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ7301 [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ7301 [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ79108Ц Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ79108Ц [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ79108Ц [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ79108Л Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ79108Л [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ79108Л [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ79164Ц Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ79164Ц [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ79164Ц [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ79164Л Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ79164Л [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ79164Л [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ79164В Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ79164В [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ79164В [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8951АЦ Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ8951АЦ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8951АЦ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8951АЛ Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ8951АЛ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8951АЛ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8951БЦ Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ8951БЦ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8951БЦ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8951БЛ Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ8951БЛ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8951БЛ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8952АЦ Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ8952АЦ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8952АЦ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8952АЛ Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ8952АЛ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8952АЛ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8952Ц Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ8952Ц [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8952Ц [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8952Л Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ8952Л [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8952Л [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8954Ц Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ8954Ц [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8954Ц [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8954Л Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ8954Л [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8954Л [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8954АЦ Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ8954АЦ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8954АЦ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8954АЛ Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ8954АЛ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8954АЛ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8958Ц Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ8958Ц [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8958Ц [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8958Л Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ8958Л [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8958Л [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8958АЦ Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ8958АЦ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8958АЦ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ8958АЛ Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ8958АЛ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ8958АЛ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ89516Ц Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ89516Ц [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ89516Ц [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ89516Л Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ89516Л [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ89516Л [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ89516АЦ Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ89516АЦ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ89516АЦ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ89516АЛ Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ89516АЛ [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ89516АЛ [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ89С16Р1Ц Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ89С16Р1Ц [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ89С16Р1Ц [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ89С16Р1Л Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ89С16Р1Л [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ89С16Р1Л [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ89Т16Р1Ц Напомена: у ЗИФ прикључку програмера
СинцМОС СМ89Т16Р1Ц [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ89Т16Р1Ц [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ
СинцМОС СМ89Т16Р1Л Напомена: у ЗИФ утичници програмера
СинцМОС СМ89Т16Р1Л [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
СинцМОС СМ89Т16Р1Л [ПКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-2 ЗИФ

Откључај прекид прекида ИЦ Мцу листа:

Пукотина за откључавање кода 8051 мцу;

ЦПЛД откључавање пукотина;

Клон ПЦБ;

Мцу откључавање;

Алати за лозинку за откључавање лаптопа;

ДСП откључавање чипа;

Мицроцхип МЦУ црацк;

Пукотина серије АТМЕЛ МЦУ;

Дешифровање чипса чемпрес;

Фреесцале ИЦ Црацк;

Силицон ИЦ Унлоцк;

Издвајање ТИ ИЦ кода;

НКСП Мцу црацк;

Пукотина Самсунг чипа;

Издвајање Алтера ИЦ кода;

Извлачење МЦУ кода Даллас-а;

Холтек ИЦ Црацк;

СТЦ МЦУ ИЦ откључавање;

СинцМОС МЦУ Црацк;

Винбонд ИЦ Аттацк;

Издвајање СТ МЦУ кода;