page_banner

ИЗВЛАЧЕЊЕ СТ МЦУ КОДА

Издвајање кода МЦУ серије ПСДКСКС:

ПСД211Р ПСД301 ПСД301Б ПСД301Л ПСД301Р ПСД301РВ ПСД301В ПСД302 ПСД302Б ПСД302Л ПСД302Р ПСД302РВ ПСД302В ПСД303

ПСД303Л ПСД303Р ПСД303РВ ПСД303В ПСД311 ПСД311Б ПСД311Л ПСД311Р ПСД311РВ ПСД311В ПСД312 ПСД312Б ПСД312Л ПСД312Р

ПСД312РВ ПСД312В ПСД313 ПСД313-Б ПСД313Л ПСД313Р ПСД313РВ ПСД313В ПСД813Ф1 ПСД813Ф1А ПСД813Ф1В ПСД813Ф1ВА ПСД813Ф2

ПСД813Ф2А ПСД813Ф2В ПСД813Ф2ВА ПСД813Ф3 ПСД813Ф3В ПСД813Ф4 ПСД813Ф4В ПСД813Ф5 ПСД813Ф5 ПСД813Ф5В ПСД833Ф2 ПСД833Ф2В

ПСД834Ф2 ПСД834Ф2В ПСД853Ф2 ПСД853Ф2В ПСД854Ф2 ПСД854Ф2В ……

Издвајање кода МЦУ серије СТ62ЕКСКС:

СТ62Е01 СТ62Е01ЦФ1 СТ62Е18ЦФ1 СТ62Е20ЦФ1 СТ62Е20 СТ62Е20Б СТ62Е20Ц СТ62Е25 СТ62Е25Ц СТ62Е25ЦФ1 СТ62Е28ЦФ1 СТ62Е28Ц6

СТ62Е30Б СТ62Е30БФ1 СТ62Е32БФ1 СТ62Е40БГ1 СТ62Е42БГ1 СТ62Е46БГ1 СТ62Е60Б СТ62Е60Ц СТ62Е62ЦФ1 СТ62Е62Б СТ62Е62Ц

СТ62Е65Б СТ62Е65Ц СТ62Е65ЦФ1 СТ62Е80Б СТ62Е80БГ1 СТ62Е85БГ1 СТ62Е01Ц ……

Издвајање кода МЦУ серије СТ62ТКСКС:

СТ62Т00 СТ62Т00Ц СТ62Т01 СТ62Т01Ц СТ62Т03 СТ62Т03Ц СТ62Т08 СТ62Т08Ц СТ62Т09 СТ62Т09Ц СТ62Т10 СТ62Т10Ц СТ62Т15

СТ62Т15Ц СТ62Т18Ц СТ62Т18Ц6 СТ62Т20 СТ62Т20Б СТ62Т20Ц СТ62Т25 СТ62Т25Ц СТ62Т28Ц СТ62Т28Ц6 СТ62Т30Б СТ62Т32Б СТ62Т40Б

СТ62Т42Б СТ62Т46Б СТ62Т52Б СТ62Т52Ц СТ62Т53Б СТ62Т53Ц СТ62Т55Б СТ62Т55Ц СТ62Т60Б СТ62Т60Ц СТ62Т60Ц6 СТ62Т62Б

СТ62Т62Ц СТ62Т63Б СТ62Т63Ц СТ62Т65Б СТ62Т65Ц СТ62Т80Б СТ62Т85Б (К6) СТ63Е73 СТ72Ц104Г1М СТ72Ц104Г1Б СТ62Т85Б (К6)

Издвајање кодова МЦУ серије СТ63ЕКСКС

СТ63Е73 ……

Издвајање кодова МЦУ серије СТ72ЦКСКС

СТ72Ц104Г2Б СТ72Ц104Г2М СТ72Ц124Ј2Б СТ72Ц124Ј2Т СТ72Ц215Г1Б СТ72Ц215Г1М СТ72Ц215Г2Б СТ72Ц215Г2М СТ72Ц216Г1Б

СТ72Ц216Г1М СТ72Ц216Г2Б СТ72Ц216Г2М СТ72Ц254Г1Б СТ72Ц254Г1М СТ72Ц254Г2Б СТ72Ц254Г2М СТ72Ц314Ј2Б СТ72Ц314Ј2Т

СТ72Ц314Ј4Б СТ72Ц314Ј4Т СТ72Ц314Н2 СТ72Ц314Н4 СТ72Ц314Н4 СТ72Ц314Н2Б СТ72Ц314Н2Т СТ72Ц314Н4Б СТ72Ц314Н4Т СТ72Ц334Н2Б

СТ72Ц334Н2Т СТ72Ц334Н4Б СТ72Ц334Н4Т ……

Извлачење кодова МЦУ серије СТ72ФКСКС

СТ72Ф260Г1Б6 СТ72Ф260Г1М6 СТ72Ф262Г1Б6 СТ72Ф262Г1М6 СТ72Ф262Г2Б6 СТ72Ф262Г2М6 СТ72Ф264Г1Б6 СТ72Ф264Г1М6

СТ72Ф264Г2Б6 СТ72Ф264Г2Х1 СТ72Ф264Г2Х6 СТ72Ф264Г2М6 СТ72Ф321АР6Т6 СТ72Ф321АР6ТА СТ72Ф321АР7Т6 СТ72Ф321АР7ТА

СТ72Ф321АР9Т6 СТ72Ф321АР9ТА СТ72Ф321АР9ТЦ СТ72Ф321БАР6Т6 СТ72Ф321БАР6ТА СТ72Ф321БАР7Т6 СТ72Ф321БАР7ТА СТ72Ф321БАР9Т6

ССТ72Ф321БАР9ТА СТ72Ф321БАР9ТЦ СТ72Ф321БЈ7Т6 СТ72Ф63БК6Б СТ72Ф651АР6Т ……

Напад МЦУ серије СТ72ТКСКС

СТ72Т101Г1Б СТ72Т101Г1М СТ72Т101Г2Б СТ72Т101Г2М СТ72Т121Ј2Б СТ72Т121Ј2Т СТ72Т121Ј4Б СТ72Т121Ј4Т СТ72Т141К2Б СТ72Т141К2М СТ72Т212Г1Б СТ72Т2122121Г2М2Г2Г2Г2М2Г2Г2М2Г2Г2М2Г2Г2М2Г2Г2М2Г2Г2Г2Г2М2Г1Г

СТ72Т213Г2Б СТ72Т213Г2М СТ72Т251Г1Б СТ72Т251Г1М СТ72Т251Г2Б ​​СТ72Т251Г2М СТ72Т272К2Б СТ72Т272К4Б СТ72Т272К4М СТ72Т311Ј2Б СТ72Т311Ј2Т СТ72Т311Ј3Б3Т3Н3Т3Н3Т3Н3БТТН113

СТ72Т311Н4Т СТ72Т311Р6Т СТ72Т311Р7Т СТ72Т311Р9Т СТ72Т331Ј2Б СТ72Т331Ј4Б СТ72Т331Ј2Т СТ72Т331Ј4Т ……

Напад МЦУ серије СТ7ФАКСКС

СТ7ФАУДИО ……

МЦУ напад на серију СТ7ФДАЛКСКС

СТ7ФДАЛИФ2Б СТ7ФДАЛИФ2М СТ7ФДАЛИФ2М6 ……

МЦУ напад на серију СТ7ФЛКСКС

СТ7ФЛ05И0М СТ7ФЛ09И0М СТ7ФЛ34Ф2М СТ7ФЛ35Ф2М СТ7ФЛ38Ф2М СТ7ФЛ39Ф2М СТ7ФЛЦД1Г9М СТ7ФЛИ49МК1Б6 СТ7ФЛИ49МК1Т6 СТ7ФЛИТ10БФ0Б СТ7ФЛИТ10БФ0М СТ7ФЛИТ10БФ1Б СТ7ФЛИТ10БФ1М СТ7ФЛИТ10БИ0Б СТ7ФЛИТ10БИ0М СТ7ФЛИТ10БИ1Б СТ7ФЛУС5БЦТРЕ СТ7ФЛУС5М6 СТ7ФЛУС5МАЕ СТ7ФЛУС5МАТР СТ7ФЛУС5МЦЕ СТ7ФЛУС5МЦТРЕ ......

МЦУ напад на серију СТ7ФМЦКСКС

СТ7ФМЦ1К2Б СТ7ФМЦ1К2Т СТ7ФМЦ1К2ТЦ СТ7ФМЦ1К4Т СТ7ФМЦ1К2ТЦ СТ7ФМЦ2М9Т СТ7ФМЦ2Н6Б СТ7ФМЦ2Р6Т СТ7ФМЦ2Р7Т СТ7ФМЦ2С4Т СТ7ФМЦ2С4ТЦ СТ7ФМЦ2С5Т СТ7ФМЦ2С5ТЦ СТ7ФМЦ2С6Т СТ7ФМЦ2С6ТЦ СТ7ФМЦ2С4Т СТ7ФМЦ2С5Т СТ7ФМЦ2С6Т ......

Напад МЦУ серије СТ92ФКСКС

СТ92Ф120В1 СТ92Ф120ЈВ1 СТ92Ф120ЈВ9 СТ92Ф120В9 СТ92Ф124Р9 СТ92Ф124В1 СТ92Ф124В1 СТ92Ф1 50ЦВ1 СТ92Ф150ЦВ1 СТ92Ф150ЦВ9 СТ92Ф150ЈДВ1 СТ92Ф250ЦВД ...

Издвајање кодова МЦУ серије СТ7ФОКСКСКС

СТ7ФОКСА0Б6 СТ7ФОКСА0М6 СТ7ФОКСФ1Б6 СТ7ФОКСФ1М6 СТ7ФОКСФ2Б6 СТ7ФОКСФ2М6 СТ7ФОКСК1Б6 СТ7ФОКСК1Т6 СТ7ФОКСК2Б6 СТ7ФОКСК2Т6 СТ7ФОКСУ0Б6 СТ7ФОКСУ0М

Издвајање кодова МЦУ серије СТ7ФСЦРКСКС

СТ7ФСЦР1Е4М1 СТ7ФСЦР1Р4Т1

Издвајање кода МЦУ серије СТ92ТКСКС

СТ92Т165 ……

Издвајање кода МЦУ серије ТР910КСКС

ТР910ФМ ……

Издвајање кодова МЦУ серије СТР911КСКС

СТР911ФМ ……

МЦУ напад уПСДКСКС серије

УПСД3212Ц УПСД3212Ц уПСД3212ЦВ уПСД3233Б уПСД3233БВ УПСД3234А уПСД3234БВ уПСД3253Б уПСД3253БВ уПСД3254А уПСД3254БВ уПСД3312Д уПСД3312ДБ уПСД3312ДВ уПСД3312ДВБ УПСД3333Д уПСД3333ДБ УПСД3333ДВ уПСД3333ДВБ уПСД3334Д уПСД3334ДБ УПСД3334ДВ уПСД3334ДВБ уПСД3354Д уПСД3354ДБ УПСД3354ДВ уПСД3354ДВБ уПСД3422Е уПСД3422ЕБ уПСД3422ЕВ уПСД3422ЕВБ уПСД3433Е уПСД3433ЕБ уПСД3433ЕВ уПСД3433ЕВБ уПСД3434Е уПСД3434ЕБ уПСД3434ЕВ уПСД3434ЕВБ уПСД3454Е уПСД3454ЕБ уПСД3454ЕВ уПСД3454ЕВ уПСД3454ЕВБ

Напад МЦУ ЗПСДКСКС серије

ЗПСД211Р ЗПСД211РВ ЗПСД301 ЗПСД301Л ЗПСД301Р ЗПСД301РЛ ЗПСД301РВ ЗПСД301В ЗПСД302 ЗПСД302Б ЗПСД302Л ЗПСД302Р ЗПСД302РЛ ЗПСД302РВ ЗПСД302В ЗПСД303 ЗПСД303Л ЗПСД303Р ЗПСД303РЛ ЗПСД303РВ ЗПСД303В ЗПСД311 ЗПСД311Л ЗПСД311Р ЗПСД311РЛ ЗПСД311РВ ЗПСД311В ЗПСД312 ЗПСД312Б ЗПСД312Л ЗПСД312Р ЗПСД312Р ЗПСД312РЛ ЗПСД312РЛ ЗПСД312РВ ЗПСД312В ЗПСД312В ЗПСД313 ЗПСД313 ЗПСД313Л ЗПСД313Р ЗПСД313РЛ ЗПСД313РВ ЗПСД313В ЗПСД813Ф2 ЗПСД813Ф4 ......

Откључајте пукотину на ИЦ Мцу листи

Пукотина за откључавање кода 8051 мцу;

ЦПЛД откључавање пукотина;

Клон ПЦБ;

Мцу откључавање;

Алати за лозинку за откључавање лаптопа;

ДСП откључавање чипа;

Мицроцхип МЦУ црацк;

Пукотина серије АТМЕЛ МЦУ;

Дешифровање чипса чемпрес;

Фреесцале ИЦ Црацк;

Силицон ИЦ Унлоцк;

Издвајање ТИ ИЦ кода;

НКСП Мцу црацк;

Пукотина Самсунг чипа;

Издвајање Алтера ИЦ кода;

Извлачење МЦУ кода Даллас-а;

Холтек ИЦ Црацк;

СТЦ МЦУ ИЦ откључавање;

СинцМОС МЦУ Црацк;

Винбонд ИЦ Аттацк;

Издвајање СТ МЦУ кода;