page_banner

ДАЛЛАС ЦХИП УНЛОЦК

Серија дешифровања пукотина за откључавање чипова Даллас:

ДС1258АБ ДС1258И ДС1258В ДС1213Б (2Кк8) ДС1213Б (8Кк8)   ДС1213Ц (8Кк8) ДС1213Ц (32Кк8) ДС1220АБ ДС1220АД ДС1220И

ДС1225АБ ДС1225АД ДС1225И ДС1230АБ ДС1230И   ДС1230В   ДС1235АБ ДС1235И ДС1243И ДС1244И   ДС1245АБ ДС1245И ДС1248И   

ДС1248В ДС1249АБ   ДС1249И ДС1250АБ ДС1250И ДС1250В ДС1251И   ДС1251В ДС1265АБ ДС1265И ДС1265В ДС1270АБ   ДС1270И

ДС1270В ДС1286 ДС1287А ДС12887   ДС12887А ДС12Ц887 ДС1543 ДС1543В ДС1553   ДС1553В ДС1554 ДС1613Ц ДС1613Д ДС1630И

ДС1630АБ   ДС1642 ДС1643 ДС1644 ДС1645И ДС1645АБ ДС1646   ДС1647 ДС1650И ДС1650АБ ДС1687-5 ДС1687-3 ДС17287-3   ДС17287-5

ДС1730И ДС1742 ДС1742В ДС1743 ДС1743В   ДС1744 ДС1744В ДС1745И ДС1746 ДС1747 ДС1747В   ДС1750И ДС17487-3 ДС17487-5

ДС17887-3 ДС17887-5

ДС1620 [СОИЦ8] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 200мил
ДС1621
ДС1621 [СО8-150] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС1621 [СО8-200] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 200мил
ДС1621 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1631
ДС1631 [СО8-150] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС1631 [СО8-200] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 200мил
ДС1631 [МСОП8] ДИЛ8 / ССОП8 ЗИФ 120мил
ДС1631А [МСОП8] ДИЛ8 / ССОП8 ЗИФ 120мил
ДС1731 [МСОП8] ДИЛ8 / ССОП8 ЗИФ 120мил
ДС1631 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1631А (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1731 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1821 [ПР35]
ДС1821 [СОИЦ8] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 200мил
ДС18Б20 [ТО-92]
ДС18Б20 [СОИЦ8] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС18Б20 [ССОП8] ДИЛ8 / ССОП8 ЗИФ 120мил
ДС1848 [ТССОП14] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС2401 [ТО-92]
ДС2431 [ТО-92]
ДС2431 [ТСОЦ6] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС2432 [ТСОЦ6] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС28Е01-100 [ТСОЦ6] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС28Е04-100 [СОИЦ16] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 150мил
ДС1971 ДС1402Д-ДР8;
ДС1973 ДС1402Д-ДР8;
ДС1982 ДС1402Д-ДР8;
ДС1985 ДС1402Д-ДР8;
ДС2430А [ТО-92]
ДС2430А [ТСОЦ6] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС2433 [ПР-35]
ДС2433 [СОИЦ8] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 200мил
ДС2502 [СОИЦ8] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС2502 [ТО-92]
ДС2502 [ТСОЦ6] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС2505 [ТО-92]
ДС2505 [ТСОЦ6] ДИЛ8 / СОИЦ8 ЗИФ 150мил
ДС2506 [ПР-35]
ДС2506 [СОИЦ8] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 200мил
ДС87Ц520
ДС87Ц520 [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
ДС87Ц520 [ТКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-1 ЗИФ
ДС87Ц530 [ПЛЦЦ52] ДИЛ40 / ПЛЦЦ52 ЗИФ ДС87Ц530
ДС87Ц550 [ПЛЦЦ68] ДИЛ40 / ПЛЦЦ68 ЗИФ ДС87Ц550
ДС89Ц420 рев.Ак
ДС89Ц420 рев.Аке [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
ДС89Ц420 рев.Аке [ТКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-1 ЗИФ
ДС89Ц420 рев.Б4->
ДС89Ц420 рев.Б4-> [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
ДС89Ц420 рев.Б4-> [ТКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-1 ЗИФ
ДС89Ц430
ДС89Ц430 [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
ДС89Ц430 [ТКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-1 ЗИФ
ДС89Ц440
ДС89Ц440 [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
ДС89Ц440 [ТКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-1 ЗИФ
ДС89Ц450
ДС89Ц450 [ПЛЦЦ44] ДИЛ44 / ПЛЦЦ44 ЗИФ
ДС89Ц450 [ТКФП44] ДИЛ44 / ТКФП44-1 ЗИФ

ДС1845 [ТССОП14] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС1846 [ТССОП20] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС1847 [ТССОП14] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС1855 [ТССОП14] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС1881 [СО16] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 150мил
ДС1881 [ТССОП16] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС1882 [СО16] ДИЛ16 / СОИЦ16 ЗИФ 150мил
ДС1882 [ТССОП16] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС3903 [ТССОП20] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС3904 [МСОП8] ДИЛ8 / ССОП8 ЗИФ 120мил
ДС3905 [МСОП10] ДИЛ10 / ССОП10 ЗИФ 120мил
ДС3930 [ТССОП20] ДИЛ24 / ТССОП24 ЗИФ 170мил
ДС1845 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1846 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1847 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1855 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1881 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1882 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС3903 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС3904 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС3905 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС3930 (ИСП) Напомена: преко ИСП конектора
ДС1620